אודות

בישראל כ- 9,600 רופאים עצמאים שלא זכו עד היום לייצוג מוסדר או נתפסו כקבוצת השפעה.

ארגון ארצ"י הוקם בשנת 2017 למען חיזוק מעמדם, ביסוס כוחם וייצוגם שלהרופאים העצמאים המהווים כ-35% מכלל הרופאים בישראל.

ארצ"י מבקש להוות גוף מייצג מקצועי, חזק ומשפיע עבור ציבור הרופאים העצמאים בישראל תוך מתן מטרייה כוללת לחברים בו:

 

  • קידום מעמדו הציבורי של הרופא העצמאי
  • דחיפה או מניעת חקיקה פוגענית הקשורה לרפואה העצמאית
  • מתן שירותים מקצועיים נדרשים עבור הרופא העצמאי.

 

חזון הארגון הוא יצירת מערכת בריאות מצוינת לכלל הציבור תוך קידום מעמדו וזכויותיו של הרופא העצמאי בישראל.

 

לשם קידום מטרותיו הארגון מבקש לפעול בזירות שונות ובהן: קובעי המדיניות, התקשורת, השוק העסקי והמערכת האקדמית.

שינוי גודל גופנים

הצטרף גם אתה!