הכירו את ארגון הרופאים העצמאים

ארצ"י – ארגון הרופאים העצמאים (ע"ר), הראשון והיחיד בישראל, קם בשנת 2017 ופועל למען חיזוק מעמדם, ביסוס כוחם וייצוגם של הרופאים העצמאים אל מול מקבלי ההחלטות, הרגולטורים והציבור הישראלי.

 

ארצי המייצג כ- 9,600 רופאים עצמאים, המהווים כ- 35% מכלל הרופאים הפעילים בישראל, קם בתגובה לגל חקיקה אשר פגע ברופאים עצמאים ובהמשך להחלטת בין הדין לעבודה, ולקביעתו של מנכ"ל משרד הבריאות, כי הר"י אינה רשאית לייצג את הרופאים העצמאים.

 

ארצי חרט על דגלו :

א. הגברת השקיפות והסרת החסמים הפוגעים ברופא העצמאי

ב. קידום דור העתיד של הרופאים בעצמאים בישראל

ג. יצירת שיח איכותי ומקצועי עם קובעי המדיניות למען ייצוג ושמירה על האינטרסים של הרופאים העצמאיים

ד. שמירה והגנה על שמו ותדמיתו של הרופא העצמאי

ה. מתן סל שירותים וכלים לסיוע לרופא העצמאי ומרפאתו

 

מה עשה הארגון עד היום ?

א. פתיחת ערוצי שיח פומביים ושקטים אל מול קובעי המדיניות והרגולטורים בתחום הבריאות

ב. הובלת נירות עמדה, מחקרים וניהול מדניות הבריאות, לראשונה, בהקשר של רופאים עצמאים

ג. פיתוח סל כלים ושרותי עזר למען הרופא העצמאי

ד. קידום פעולות שונות לפתיחת חסמי שוק שנוצרו לרופאים עצמאיים מול המבטחים הפרטיים (שב"ן ומסחריים)

 

 

 

ארצ"י – ארגון הרופאים העצמאים

ייצוג מול המחוקק | שמירה  על זכויות הרופא העצמאי | הגנה על תדמית הרופא העצמאי

סל שירותים מקצועי מסובסד  | ייעוץ משפטי והכוונה כלכלית

 

 

מי הוא רופא עצמאי ?

רופא עצמאי הוא כל רופא הממציא, בעקבות תשלום עבור שרותיו הרפואיים, חשבונית מס קבלה. צורת התאגדותו של הרופא העצמאי יכולה להיות כעוסק מורשה, שותפות או כחברה בע"מ. רבים מהרופאים העצמאים מספקים את שירותיהם במסגרת חוזה עבודה אישי, ללא יחסי עובד מעביד, עם קופת החולים, שרותי השב"ן של הקופות ובמסגרת ביטוח רפואי מסחרי של חברות הביטוח. בישראל רופאים רבים הנם עובדים מן המניין במערכת הבריאות הציבורית ו בשעות הערב, מנהלים מרפאה עצמאית המספקת שירותים למערכת הבריאות הפרטית

שינוי גודל גופנים

הצטרף גם אתה!