חוק ההסדרים – פרק בריאות לשנת 2015

פרק הבריאות בחוק ההסדרים, או בשמו המקצועי –  חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ו–2015  

מתכונת דיווח חתומה ניתוחים במימון פרטי 25.02.2018

בהחלטת ועדת המחירים נקבע כי "ככל שההכנסות מרפואה פרטית גבוהות יותר, כך נמוך יותר היקף המשרה במערכת הבריאות הציבורית. זהו מעגל חוזר שמחליש את הרפואה הציבורית, ומביא לגידול בהוצאה הלאומית על בריאות, ללא שיפור בריאותי". עוד נקבע בהחלטה כי "שכר הרופאים במערכת הבריאות הפרטית משפיע באופן ישיר על מערכת הבריאות הציבורית, שאינה מסוגלת להתחרות ברמות […]

פרוטוקול דיון ועדת העבודה הרווחה והבריאות

ח"כ אלאלוף: "אנחנו מחזקים את הרפואה הציבורית על חשבון הפרטית. לא מעניין אותי שהכנסות הרופאים הפרטיים ייפגעו. מה שמעניין אותנו זה הציבור, שיקבל רמה רפואית אופטימלית. עניים כעשירים".  פרוטוקול דיון ועדה – תיירות מרפא